Lan can đá – LCD18

Lan can đá – LCD18
Rate this post

lan can da 18

Lan can đá mẫu 18 – là mẫu lan can đá sử dụng tại khu lăng mộ với nét đặc chưng là chiếc khánh đá đặt giữa khung lan can, chạm trổ đôi rồng chầu mặt nguyệt

Leave a Comment