Những cổng làng đẹp nhất

Những cổng làng đẹp nhất
4 (80%) 2 votes

Cổng làng là hình ảnh của làng quê Việt Nam ngày xưa. Hình ảnh cổng làng, cây đa, giếng nước đã gắn liền với hình ảnh Bắc Bộ trước đây, đây cũng là một kiến trúc tượng trưng của người Việt.

Nếu ngày  xưa cổng làng có ý nghĩa mang tính phòng thủ, phân chia ranh giới đất canh tác và đất thổ cư trong một ngôi làng thì ngày nay phần lớn nặng phần tượng trưng với giá trị lịch sử hoặc mỹ thuật.

Vật liệu để xây cổng làng thường là gạch hoặc đá đắp thêm vữa, trên làm mái. Cầu kỳ thì làm hai tầng mái hoặc xây gác giống vọng lâu với mái cong. Nóc mái thì đắp rồng, phượng, cá hóa long, quả bầu v.v. Làng nghèo thì cổng chỉ bằng gỗ tre.

Dáng của cổng làng thường thấy nhất là dáng cổng tam quan hay còn gọi là tam môn, tức là có ba lối đi. Một số cổng làng chỉ có một cổng chính nhưng để cân đối và hài hòa vẫn được cấu tạo kiểu cổng tam quan nhưng hai lối phụ bị bịt kín.

Hướng cổng làng còn tùy thuộc vào vị trí, lối vào mỗi con đường nhưng hướng lý tưởng nhất thì cổng trước nhìn ra hướng đông, cổng sau ra hướng tây.

Ngày nay, trong thời buổi hội nhập, nền kinh tế cơ giới hóa, hình ảnh cổng làng đẹp của người dân vùng quê càng lùi xa. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi tôn tạo, tu dưỡng và xây mới nhiều cổng làng với độ lớn rộng hơn xưa để phù hợp với giao thông hơn.

Một số mẫu cổng làng đẹp:

Leave a Comment